Loading color scheme

 •  

 • Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού με δύο παρεμβάσεις, στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση με κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν χθες και προχθές, μόλις λίγες ώρες μετά την ψήφιση από τη Βουλή του κυρωτικού σχεδίου Νόμου (Ν. 4684/2020, ΦΕΚ 86/Α’/25-04-2020) της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
  Παράλληλα, παρατείνεται έως και τις 28 Απριλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

  Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:
  Με την ΓΔΟΥ89/25.4.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1587/Β/25-4-2020), επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), περιορισμένης ευθύνης εταιρειών (Ε.Π.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έναντι πέντε (5) που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

  Με την ΓΔΟΥ88/24.4.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1578/Β/24-4-2020), ορίζεται ότι, για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1-10-2018, δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

  Με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση παρατείνεται έως και τις 28-4-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) για τη χορήγηση της αποζημίωσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

  «Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται αδιάκοπα, με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και αίσθημα δικαίου, για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

 • 17/4/20 Μ. Παρασκευή

  Η ομάδα εθελοντών Κόκκινου Μύλου , μοίρασαν τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη ατομικής υγιεινής σε 7 οικογένειες στον Κόκκινο Μύλο. Έτσι έδωσαν ενα μήνυμα αγάπης  πως αυτές τις άγιες αλλά και δύσκολες μέρες κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.

  ''Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γειτόνους και τα μέλη της ομάδας μας που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια προσφέροντας αυτό που μπορούν στους συνανθρώπους της γειτονιάς μας '' .
  Οι Εθελοντές Κοκκινομυλιωτες σας εύχονται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα και δεν ξεχνάμε ΜΈΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.


 • Ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από τους 160.000 νέους δικαιούχους που προστέθηκαν στις κατηγορίες που θα πάρουν τα 800 ευρώ καθώς η ΚΥΑ πήρε ΦΕΚ.

  Συγκεκριμένα θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ: Λατόμοι, ασβεστοποιοί, σμυριδορύκτες, δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου –θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου –θεάτρου, τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων, χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων καθώς και οι φορτοεκφορτωτές, οι ξεναγοί, οι αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α.

  Επίσης, προβλέπεται ότι θα ενταχθούν στο καθεστώς της ειδικής αποζημίωσης και οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020. Πρόκειται για όσους από την μία εργασία τους έχουν βγει σε αναστολή αλλά στην άλλη εργασία τους εργάζονται κάποιες ώρες την εβδομάδα ως ωρομίσθιοι ή εκ περιτροπής εργασία.

  Όλοι οι παραπάνω δικαιούχοι οι οποίοι υπολογίζονται περίπου στους 160.000 εργαζόμενους θα υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στην ειδική πλατφόρμα του Π.Σ Εργάνη και η αποζημίωση των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα με άλλες οφειλές.

  Από τους εν λόγω εργαζόμενους εξαιρούνται όσοι είναι στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

  Επίσης θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ στους μισθωτούς του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας που έλαβαν έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019. Επίσης οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

  Παράλληλα στα 800 ευρώ εντάσσονται :

  - Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προηγούμενο χρονικό διάστημα

  - Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68) όπως ισχύει, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθροu όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει.

  - Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

  - Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας. και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e- ΕΦΚΑ.

  - Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

  - Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΘ - HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

  Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 •  

 • Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν επίσης ότι ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσης του ιού είναι αναπόφευκτο ελλείψει φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα, παραθέσαμε την άποψη δύο εμπειρογνωμόνων σε κορυφαία ακαδημαϊκά κέντρα παγκοσμίως, οι οποίοι ασχολούνται επισταμένως με την κρίση του Covid-19. Πρόκειται για τον Τόμας Χέιλ, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δημόσιας Πολιτικής στη Σχολή Blavatnik του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, και τον Εστεμπαν Μόρο, επισκέπτη καθηγητή στο MIT Media Lab και μέλος του προγράμματος Connection Science στο Ινστιτούτο Δεδομένων, Συστημάτων και Κοινωνίας (IDSS) του MIT.
  Κοροναϊός : Η καραντίνα των ανθρώπων έφερε την εμφάνιση άγριων ζώων στις πόλεις

  Ο πρώτος έχει δημιουργήσει με την ομάδα του, το Oxford COVID-19 Government Response Tracker, το μοναδικό παγκοσμίως σύστημα που καταγράφει συστηματικά τη λήψη μέτρων και τα αποτελέσματά τους σε 73 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού η έρευνα του Μόρο επικεντρώνεται σήμερα στην παροχή συστηματικών και αυστηρών αναλύσεων δεδομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

   
  Τόμας Χέιλ

  Υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις προς την άρση των αυστηρών μέτρων του lockdown ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα ακόμη και εντός της ΕΕ, ζητάμε από τον Τόμας Χέιλ να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βγούμε από τη φάση του κλειδώματος. Προτάσσοντας τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζει ότι «ο ΠΟΥ περιέγραψε έξι βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι χώρες προκειμένου να εξέλθουν από το lockdown.

  Πρώτον, να ελέγχεται η μετάδοση του COVID-19, δεύτερον, να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης, ανίχνευσης και απομόνωσης, τρίτον, ελαχιστοποίηση των κινδύνων εκδήλωσης εστιών σε περιβάλλοντα ευπάθειας, όπως είναι τα γηροκομεία, τέταρτον, η θέσπιση προληπτικών μέτρων σε χώρους εργασίας, πέμπτον, η διαχείριση του κινδύνου εξαγωγής και εισαγωγής κρουσμάτων και, έκτον, να υπάρχει πλήρης συμμετοχή των κοινωνιών». Κατά τον καθηγητή της Σχολής Blavatnik της Οξφόρδης, «βάσει των μετρήσεών μας η Ελλάδα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στο πρώτο, δεύτερο, πέμπτο και έκτο βήμα».

  Σημειώνει, όμως, παράλληλα, ότι «δεν έχουμε πληροροφίες όσον αφορά στο τρίτο και τέταρτο βήμα», υποδεικνύοντας εμμέσως προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί επιπλέον η ελληνική κυβέρνηση. Πέρα από την καταγραφή των κυβερνητικών απαντήσεων σε όλο τον κόσμο, το Oxford COVID-19 Government Response Tracker «βαθμολογεί» επίσης τις παρεμβάσεις, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με δεκατρείς δείκτες κυβερνητικών αποφάσεων, όπως κλείσιμο σχολείων, ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων, καθώς και δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα και επείγουσες επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη. Οπως έχει εξηγήσει ο Χέιλ, ο δείκτης αυτός δεν μπορεί να πει την πλήρη ιστορία και δεν στοχεύσει στη μέτρηση καταλληλότητας της πολιτικής των χωρών, αλλά τα δεδομένα που συλλέγονται προσφέρουν έναν τρόπο σύγκρισης.

   
  Μελλοντική επαγρύπνιση

  Βάσει των συμπερασμάτων του Tracker, πώς θεωρεί ο Χέιλ ότι μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα οι κυβερνήσεις για την επόμενη φάση; «Το πιο σημαντικό που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις είναι να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο που τους εξασφάλισαν οι πολιτικές των lockdown μέτρων για να προετοιμαστούν για το μέλλον.

   Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσουν την ικανότητα της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως της ικανότητας να γίνονται εξετάσεις, ανίχνευση και απομόνωση των περιπτώσεων σε μεγάλη κλίμακα, να υπάρξει προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται σε ελεγχόμενα lockdown στο μέλλον, με μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η παροχή επαρκούς οικονομικής υποστήριξης» επισημαίνει ο Χέιλ. Παράλληλα, τονίζει ότι «στο μέλλον θα χρειαστεί περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία, ειδικά για τη διαχείριση της ασφαλούς κυκλοφορίας των πολιτών εντός της Ευρώπης».

   
  Νέα πρωτόκολλα τουρισμού

  Το ζήτημα αυτό, ιδίως ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών, εισέρχεται όλο και πιο δυναμικά στον δημόσιο διάλογο και απασχολεί σημαντικά τις χώρες τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Ελλάδα. Ποιες προκλήσεις βλέπει ο Χέιλ όσον αφορά τη δυνατότητα να υπάρξει ένα είδος «έξυπνων» διακοπών, στις οποίες αναφέρθηκε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; «Οι χώρες εντός της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, θα χρειαστούν νέα πρωτόκολλα που διέπουν τα ταξίδια. Αυτό θα απαιτήσει σαφείς, διαφανείς, βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία και αμοιβαίες πολιτικές για τη διαχείριση της εισαγωγής περιπτώσεων, έλεγχος ατόμων που εισέρχονται, ίσως περιορισμός αυτών από μέρη με σημαντική εξάπλωση του ιού και επίσης έλεγχος της εξαγωγής περιπτώσεων, που απαιτούν από τους κατοίκους σε περιοχές που πλήττονται πολύ να μην φεύγουν από αυτές. Για να είναι εφαρμόσιμες, τέτοιου είδους ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν σαφείς κανόνες σχετικά με το πότε επικαλούνται και πότε αίρονται».

   
  Εστεμπαν Μόρο

  Από την πλευρά του, ο Εστεμπαν Μόρο του ΜΙΤ δίνει έμφαση στη δυνατότητα αποτελεσματικής ανίχνευσης επαφών και στοχευμένης καραντίνας. Συγκεκριμένα απαντώντας στην ερώτηση για το ποια μέτρα χρειάζονται για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση της επανασύνδεσης της κοινωνίας και της επανεκκίνησης των οικονομιών, απαντά: «Η έρευνά μας δείχνει ότι ένα δεύτερο κύμα (εξάπλωσης του κορωνοϊού) είναι αναπόφευκτο ελλείψει φαρμακευτικών παρεμβάσεων.

  Αν και τα παθητικά μέτρα, όπως η παραμονή στο σπίτι, θα μας επιτρέψουν πιθανώς να εξημερώσουμε το πρώτο κύμα, για να διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση προκειμένου να επανασυνδέσουμε την κοινωνία μας, χρειαζόμαστε ενεργά μέτρα όπως είναι η ανίχνευση επαφών ή η στοχευμένη καραντίνα. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο ατόμων που εμφανίζουν συμπτώματα ή στο επίπεδο των τόπων όπου οι λοιμώξεις είναι πιο συχνές. Η έρευνά μας δείχνει ότι με την εφαρμογή αυτών μπορεί να είμαστε σε θέση να συγκρατήσουμε το επίπεδο των λοιμώξεων σε χαμηλότερα επίπεδα από την ικανότητα των νοσοκομείων».

   
  Η μετάβαση στη φάση «Dance»

  Οι έρευνες σε MIT Media Lab και IDSS στοχεύουν με τη χρήση επιδημιολογικών μοντέλων και ανωνύμων δεδομένων κινητικότητας υψηλής ακρίβειας να δώσουν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων προκειμένου να γίνει καλύτερη κατανόηση για το πώς οι πολιτικές, που υιοθετούνται, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και εάν αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την εξάπλωση του κορωνοϊού. Για τη μετάβαση στην φάση «Dance», όπως αποκαλεί ο Μόρο το επόμενο στάδιο, μετά τη φάση «Hammer» των αυστηρών μέτρων lockdown, θα πρέπει να προετοιμαστούν επαρκώς οι κοινωνίες και οι οικονομίες για το πώς θα γίνει. Κατά τον Μόρο, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής καθηγητής στο ισπανικό πανεπιστήμιο Universidad Carlos III και έλαβε πρόσφατα μέρος σε σχετική online συζήτηση που οργάνωσε το ινστιτούτο Bruegel, στο στάδιο του «Dance» θα ήταν σκόπιμο εκτός από την προετοιμασία «ανοίγματος» στους χώρους εργασίας, να διευρυνθούν και τρόποι για το πώς θα ανοίξουν μέρη όπου υπάρχει περισσότερη επαφή μεταξύ των ανθρώπων, όπως οι χώροι ψυχαγωγίας ή σπορ.

   
  Στοχευμένες παρεμβάσεις

  Θα ήταν ευκολότερο για μικρές χώρες, όπως η Ελλάδα, να μεταβούν στην επόμενη φάση, στην άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων; «Δεν νομίζω ότι το μέγεθος έχει σημασία για τις επιδημίες, αλλά πιθανώς για τις παρεμβάσεις. Τα ενεργά μέτρα που πιστεύουμε ότι θα μας επιτρέψουν να επανασυνδέσουμε την κοινωνία μας εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από το επίπεδο συμμόρφωσης. Ισως στις μικρές κοινωνίες θα ήταν καλύτερα να έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις». 

 • Ολα τα σενάρια για την επιστροφή μας στην κανονικότητα. Το σχεδιάζεται για την αγορά, πότε μπορεί να ανοίξουν τα σχολεία.

  Τα μέτρα αποδίδουν και τα νούμερα ολοένα και «χαμηλώνουν» όπως αποδεικνύεται και από την καθημερινή ενημέρωση του Σωτήρη Τσιόδρα.

  Σίγουρα αυτά είναι δύο βασικά κριτήρια που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πως πλησιάζει ο καιρός που η ζωή μας θα αλλάξει και η καθημερινότητα προ καραντίνας θα επανέλθει σιγά σιγά.


  Η καθοδική πορεία του κοροναϊου στην Ελλάδα αποτυπώνεται άλλωστε και από τους αριθμούς, καθώς την Μεγάλη Τετάρτη ο επικεφαλής της επιτροπής του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε 22 κρούσματα και έναν θάνατο από τον κοροναϊό στη χώρα.
  Σίγουρα πολλά θα κριθούν από την συμπεριφορά των πολιτών τις ημέρες του Πάσχα, η οποία σε περίπτωση που δεν είναι αυτή που πρέπει θα επηρεάσει και την καθοδική πορεία που ακολουθεί πλέον ο ιός στην χώρα μας.
  Ήδη η κυβέρνηση και οι επιστήμονες σχεδιάζουν το επόμενο βήμα για την άρση των περιοριστικών μέτρων βάζοντας στο μικροσκόπιο και το πλάνο που ήδη ακολουθούν ή πρόκειται να ακολουθήσουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  Άλλωστε κοινή θέση όλων είναι πως τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορούν να ισχύουν μέχρι την εύρεση του εμβολίου ενάντια στον κοροναϊό καθώς δεν αναμένεται εντός των επόμενων μηνών.


  Το πλάνο για τους επόμενους μήνες

  Αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι πως οι ευάλωτες ομάδες δεν θα συγκαταλέγονται στις αποφάσεις των επιστημόνων για ελεύθερη μετακίνηση, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ηλικιωμένοι και οι χρόνια πάσχοντες θα είναι εκείνοι που θα βγουν τελευταίοι από την καραντίνα.
  Πάντως και για τους υπόλοιπους πολίτες η άρση της απαγόρευσης θα γιάνει σταδιακά.
  Σύμφωνα με τα τελευταία σενάρια θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού και στη συνέχεια θα ανοίξουν οι δρόμοι προς την ύπαιθρο.
  Στόχος είναι να σταματήσει η αποστολή sms στο 1330, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως πως θα ανοίξουν διάπλατα όλοι οι δρόμοι «διαφυγής».

  Το σχέδιο για τα καταστήματα

  Μετά το Πάσχα σύμφωνα με πληροφορίες θα μπορούν να προετοιμάζονται σιγά σιγά οι επιχειρηματίες ώστε να ανεβάσουν τα ρολά στα μαγαζιά τους.Θα προηγηθούν τα μικρά εμπορικά ίσως και τα κομμωτήρια, θα ακολουθήσουν τα εστιατόρια και καφέ και τελευταία τα πολυκαταστήματα.Δεν αποκλείεται όσα μαγαζιά ανοίγουν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα σούπερ μάκετ, όπου υπάρχει περιορισμό στον αριθμό των πελατών ανάλογα και με το τετραγωνικό μέτρο.

  Σχολεία

  Tα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να γίνει με ασφάλεια η επάνοδος των μαθητών στα θρανία σχεδιάζει και το Υπουργείο Παιδείας.

  Μετά και την τελευταία ΚΥΑ, τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως και τις 10 Μαΐου ενώ στη συνέχεια, ανάλογα και με την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, είναι πιθανό να ξεκινήσει το σταδιακό άνοιγμα των σχολικών μονάδων, με την προτεραιότητα να δίνεται για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές.
  Για να γίνει βέβαια αυτό, θα πρέπει να δοθεί το «πράσινο φως» από τους επιστήμονες οι οποίοι για την ώρα δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους για το πότε θα πρέπει να βγει το «λουκέτο» από τα σχολεία.
  Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να χαθεί η σχολική χρονιά για κανέναν, και τονίζει ότι αναμένουμε τις οδηγίες των ειδικών.
  «Εξετάζουμε όλα τα σενάρια πρώτα για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Το πρώτο μέτρο που κοιτάζουμε είναι μεγαλύτερη απόσταση μέσα στις τάξεις. Έχουμε και προβλέψεις για μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη για τις σχολικές εξετάσεις» σημείωσε η κ. Κεραμέως.
  Αναφορικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλαδικών, τονίζει ότι στόχος είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα να έχουν ολοκληρωθεί έως τα μέσα Ιουλίου προκειμένου να υπάρξει η μικρότερη δυνατή αναστάτωση για τους μαθητές.

  Ταξίδια

  Στο τραπέζι υπάρχει ήδη και η δυνατότητα ταξιδιών με αεροπλάνο, η οποία όμως ενδεχομένως να εφαρμοστεί από τον Ιούνιο.Σίγουρα τα ταξίδια στο εξωτερικό θα επιτραπούν μετά και από τις αποφάσεις των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, ενώ αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι όσων φτάνουν στα αεροδρόμια.

  Τουριστικές  επιχειρήσεις
  Αν και το καλοκαίρι είναι προ των πυλών, τα ξενοδοχεία δεν θα είναι από τα πρώτα στην λίστα που θα ανοίξουν.Σύμφωνα με πληροφορίες το σταδιακό άνοιγμα της τουριστικής αγοράς προβλέπεται μετά τις 15 Ιουνίου ενώ και εκεί οι επιχειρήσεις στα ανοίξουν σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρές και στη συνέχεια στα αρθεί η απαγόρευση και για τις μεγάλες.

   Άλλα
  Πέρα από τα βασικά μέτρα για την άρση της απαγόρευσης, σίγουρα υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες τις οποίες μελετά η κυβέρνηση και οι επιστήμονες.Αυτές αφορούν φυσικά τα ΜΜΜ, όπου δεν αποκλείεται στην αρχή να ισχύσει η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας για επιβάτες σε λεωφορεία και τρένα.Επίσης οι αθλητικές δραστηριότητες θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα επιτραπούν, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό αν θα ξεκλειδώσουν τα λουκέτα τους και τα γυμναστήρια.
  Γεωργιάδης:
  Έτσι θα ανοίξουν τα καταστήματα
  Μια εικόνα για το πώς θα ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα έδωσε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας πως θα ακολουθεί η αντιστροφή σειρά από τον τρόπο που έκλεισαν.
  Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν σχέδια. Απλώς δεν μπορώ να τ’ ανακοινώσω από την τηλεόραση. Η γενική αρχή θα είναι με αντίστροφη περίπου πορεία από αυτήν που έκλεισαν. Πιστεύουμε πάντως ότι επειδή πηγαίνουμε πολύ καλά στο θέμα του κοροναϊού, θα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο μέσα στον Μάιο, με βάση το καλό σενάριο, για να μπορεί να ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία. Όπως θέλετε εσείς να επιστρέψετε στην παλιά σας ζωή, το θέλουμε και εμείς. Κανένας μας δεν βρίσκει ευχαρίστηση σε αυτά τα μέτρα, αλλά ήταν αναγκαία για την καταιγίδα που ήρθε».
  Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 μετά από ερώτηση για το χρόνο άρσης των περιοριστικών μέτρων που αφορούν τα εμπορικά καταστήματα και τις λοιπές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, σημειώνοντας ότι τα πράγματα, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα, δείχνουν να πηγαίνουν καλά, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί. «Είμαστε στο 87′ και παίρνουμε την πρόκριση, ας μη φάμε γκολ στο 90′», όπως ανέφερε.

  Γαργαλιάνος: Σταδιακή η άρση των  μέτρων
  Τη διαδικασία άρσης των περιοριστικών μέτρων του κοροναϊου περιέγραψε στο MEGA ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Παναγιώτης Γαργαλιάνος.
  Σύμφωνα με τον κ. Γαργαλιάνο, η διαδιασία άρσης των μέτρων θα είναι σταδιακή.
  «Συλλέγουμε στοιχεία και προσπαθούμε σταδιακά να δούμε ποια μέτρα θα χαλαρώσουν και ποιες επιχειρήσεις θα αρχίσουν να ανοίγουν. Είναι δύσκολες αποφάσεις. Γιατί αρχικά πρέπει να συνεκτιμάς στοιχεία και σε δεύτερο χρόνο να εκπονείς μια στρατηγική» ανέφερε σχετικά.Ωστόσο, όπως εξήγησε, ακόμα και όταν ξεκινήσει η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα υγιεινείς, φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις.
  Μάλιστα, ως προς τις μάσκες έκανε ειδική αναφορά.
  «Στην αρχή οι ειδικοί σε διεθνές επίπεδο είπαν ότι δεν χρειάζεται η χρήση μάσκας. Στη συνέχεια άλλαξε η απόφαση. Η πανδημία είναι καινούργια και τα δεδομένα αλλάζουν» υπογράμμισε.Γι’ αυτό, συνέστησε τη χρήση μάσκας σε χώρους συγχρωτισμού «όπως τα σούπερ μάρκετ και τα μέσα μεταφοράς».
  Παράλληλα, ο κ. Γαργαλιάνος, επισήμανε ότι ελληνικός πληθυσμός έδειξε «μεγάλη υπευθυνότητα, παρά τις ελάχιστες εξαιρέσεις» στην τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού.

  https://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27374&subid=2&pubid=38571487

  Πώς και πότε θα πάρουν τέλος τα έκτακτα μέτρα για τον κοροναϊό.
  Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή αν είμαστε συνεπείς απέναντι στα μέτρα μέσα στον Μάιο θα μπορεί να ξεκινήσει ο σταδιακός απεγκλωβισμός υποστήριξε ο καθηγητής Πολιτικών της Υγείας στο London School of Economics Ηλίας Μόσιαλος.
  Ο Ηλίας Μόσιαλος τόνισε με έμφαση πως οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και για την μάχη απέναντι στον κοροναϊο.
  Ο καθηγητής μάλιστα μίλησε για το δικό του παράδειγμα όπου είναι ήδη 34 μέρες στο σπίτι του στο Λονδίνο και θα μείνει άλλες 150 μέρες γιατί στην Αγγλία δεν πήραν μέτρα από την αρχή.
  Τέλος ο εκπρόσωπος της χώρας μας στους διεθνείς οργανισμούς υποστήριξε μιλώντας στο kontra πως για τα μέτρα απεγκλωβισμού και το ποιες επαγγελματικές κατηγορίες θα ανοίξουν πρώτες θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η απόδοση των μέτρων που έχουν πάρει χώρες όπως η Ισπανία που ήδη αποφάσισε άρση των μέτρων.

   

  πηγη in.gr

 • ...